ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne

W życiu wielu ludzi często zdarza się tak, że poważna choroba nie pozwala im na świadczenie pracy zarobkowej. Gdy półroczny zasiłek chorobowy okazuje się niewystarczający do tego, aby wrócić do pracy, warto wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, które to być może pozwoli nam na to, aby powrócić do zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne – co to jest?

Każda osoba, która ze względu na złe samopoczucie nie może podołać obowiązkom zawodowym i jest niezdolna do wykonywania pracy, w pierwszej kolejności może zawsze przejść na zwolnienie lekarskie. Gdy upłyną trzydzieści trzy dni zwolnienia lekarskiego chora osoba ma prawo do tego, aby skorzystać z zasiłku chorobowego. Okres pobierania tego świadczenia wynosi maksymalnie 182 dni, a w przypadku osób chorujących na gruźlicę 270 dni.

Niemniej bardzo często zdarza się, że po wyczerpaniu się okresu zasiłku chorobowego chory jest wciąż niezdolny do tego, aby wrócić do pracy, niemniej dalsze leczenie oraz rehabilitacja rokują na odzyskanie zdrowia. W takiej sytuacji może on wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, które to można otrzymać na okres przywracania zdolności do pracy.

Warto pamiętać o tym, że tego typu świadczenie można najdłużej pobierać przez okres dwunastu miesięcy. Świadczenie to może być przyznane jednorazowo lub w kilku częściach. Orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia wydaje zawsze lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może starać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje każdej osobie, która to jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, a mimo wyczerpania się okresu pobierania zasiłku chorobowego w dalszym ciągu jest niezdolna do tego, aby wrócić do pracy.
W celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego chory musi spełnić cztery podstawowe warunki takie jak:

– musi on być objęty ubezpieczeniem chorobowym.
– musi wyczerpać mu się okres pobierania zasiłku chorobowego
– musi on być nadal niezdolny do wykonywania pracy w związku ze złym stanem zdrowia.
– musi posiadać potwierdzone przez lekarza prowadzącego rokowania, że dalsza rehabilitacja pozwoli powrócić mu do zdrowia

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

świadczenie rehabilitacyjne

Kwota świadczenia rehabilitacyjnego jest zależna od kilku istotnych czynników. Jego wysokość nie jest odgórnie ustalona jako konkretna wartość. W dużej mierze zależy ona od tego, jaki chora osoba osiągała dochód w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pierwszych trzech miesięcy pobierania oraz 75 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego jeśli jest ono pobierane dłużej niż trzy miesiące.

Natomiast w przypadku kobiet w ciąży oraz osób których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi
sto procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za cały okres pobierania tego świadczenia.

W jaki sposób otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

W celu otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego, każdy chory musi sprostać kilku istotnym wymogom. W tym celu musi on złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych zaświadczeń oraz druków. W załączonej dokumentacji musi koniecznie znajdować się wniosek od lekarza prowadzącego informujący o aktualnym stanie zdrowia.
Wszystkie wymagane dokumenty można pobrać w placówce ZUS.

ćwiczenia

Warto pamiętać o tym, że wymagane dokumenty najlepiej jest złożyć do ZUS – u około sześć tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Następnie chory jest wzywany na komisję lekarską do ZUS – u podczas której lekarz orzecznik orzeka czy zainteresowanej osobie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne oraz na jaki okres czasu.

W przypadku odmowy świadczenia chory w ciągu czternastu dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego może odwołać się do
specjalnej komisji lekarskiej ZUS, która to wydaje ponowne orzeczenie. W przypadku odmowy można udać się do Sądu Pracy.

Warto pamiętać o tym, że z orzeczeniem lekarza orzecznik może nie zgodzić się również Prezes ZUS. W takim przypadku wnioskodawca zostaje ponownie wezwany na badanie lekarskie i zostaje wydana nowa decyzja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here