optometrysta

Miesięczne wynagrodzenie na stanowisku optometrysty wynosi średnio 4 500 zł brutto. Pensje wahają się od 3 400 do 6 250 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i regionu zatrudnienia.

Czym zajmuje się optometrysta?

Optometrysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalomentrów, oftalmoskopów, tonometrów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, tablic testowych i innych przyrządów, służących do badania, wykrywania i diagnozy wad układu wzrokowego. Optomertyści dobierają oraz przepisują soczewki okularowe i kontaktowe, które korygują wady układu wzrokowego. Na zlecenie lekarza, optometrysta może przeprowadzać i nadzorować trening, rehabilitację układu wzrokowego w celu poprawienia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego. Zajmuje się także aplikacją soczewek kontaktowych, projektowaniem i wykonywaniem wszelkiego typu okularów oraz pomocy wzrokowych w uzależnieniu od wad układu wzrokowego pacjenta. Optometrysta może prowadzić samodzielnie praktykę optometryczną i warsztat oftalmiczny, nadzorować pracę optyka i ortoptyka, a także nadzorować produkcję soczewek i opraw okularowych.

Jak zostać optometrystą?

Zawód optometrysty należy do zawodów regulowanych, w celu wykonywania go konieczne jest ukończenie odpowiedniego kierunku studiów. Uczelnie w swojej ofercie oferują wiele kierunków, które przybliżają do zawodu optometrysty. Ściśle związanym kierunkiem z tym zawodem jest fizyka. Uzyskanie tytułu magistra jest pierwszym krokiem w drodze do zawodu, Kolejnym etapem są studia podyplomowe o określonej specjalności optometry. Studia podyplomowe trwają dwa lata. Specjalność ta ukierunkowana jest na zastosowanie optyki i inżynierii optycznej do wykrywania i korygowania wad wzroku. Metody badania jakości widzenia, a szczególnie zakres najnowszych osiągnięć optyki, oparte są na nowoczesnych technologiach. Dzisiejsze okulary oraz soczewki kontaktowe są skomplikowanymi produktami, których wytwarzanie i dobór wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności.

Celem studiów jest wykształcenie w zakresie nauk podstawowych oraz technicznych. W trakcie trwania studiów studenci zapoznają się z zaawansowanymi zagadnieniami z zakresu optyki oraz technologii optycznych, a także zagadnieniami widzenia obuocznego i metodami pomiaru frakcji, badania wzroku, doboru soczewek kontaktowych, elementami anatomii, okulistyki, farmakologii i neurofizjologii. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizyki, wybranych zastosowań technicznych fizyki opartych na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Ponadto mają umiejętność ścisłego opisu zjawisk fizycznych, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Optometrysta – własna firma

Niemal połowa Polaków w wieku 16 – 55 lat ma wadę wzroku, liczba osób z wadami wzroku stale rośnie.  Powoduje to niemalejące zapotrzebowanie na usługi okulistów oraz optometrystów. Niewielka ilość wykwalifikowanych optometrystów powoduje duży popyt na rynku pracy. Wpływa to korzystnie także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Optometrysta może otworzyć własny gabinet. Do optometrystów często pacjentów przysyłają lekarze okuliści i poradnie psychologiczno – pedagogiczne, gdyż problemy ze wzrokiem mogą być mylone z dysleksją.

Do otworzenia własnej firmy optometrysta potrzebuje dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie. Istotny jest również odpowiedni lokal, który spełniać będzie wymogi gabinetu. Lokal poza dobrą lokalizacją, którą bez trudu odnajdą klienci, powinien być również odpowiednio wyposażony. Odpowiedni sprzęt do pracy optometrysty wymaga nakładu finansowego o wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przed rozpoczęciem pracy gabinetu konieczne jest założenie działalności gospodarczej. Podjęcie decyzji o formie wykonywanej działalności jest pierwszym krokiem, jaki musi wykonać optometrysta, planujący założenie własnej firmy.

Rejestracja odbywa się za pomocą organu ewidencyjnego. Należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub urzędzie gminy osobiście, lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularzy, podając w treści między innymi przedmiot działalności oraz datę planowanego rozpoczęcia działalności. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej jest również datą zaistnienia obowiązku podatkowego oraz ubezpieczeniowego.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych są rejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu, który stanowi równocześnie wniosek o wpis do ewidencji REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. W przypadku wyboru podatku VAT konieczna jest jeszcze wizyta w urzędzie skarbowym w celu rejestracji płatnika VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here